Tapk Ekologija.lt bendruomenės nariu - Registruokis

Saugomos teritorijos. Biosferos rezervatai ir biosferos poligonai – kas tai?

Autorius: Vitalija_A
Data: 2011.10.06 23:16

Reitingas:
0/0

Dauguma žinome ir esame girdėję apie Lietuvoje esančius nacionalinius ir regioninius parkus, draustinius, rezervatus, o apie biosferos rezervatus ar poligonus žinome retas. Tai pakankamai naujos saugomų teritorijų kategorijos Lietuvoje. 

Biosferos rezervatai ir biosferos poligonai – saugomos teritorijos, kurios yra steigiamos globalinei bei regioninei biosferos stebėsenai natūraliose ir ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose vykdyti ir gamtosaugos eksperimentams atlikti, taip pat jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti. 

Biosferos rezervatuose stebėsena yra vykdoma tarptautiniu, o biosferos poligonuose nacionaliniu ir regioniu lygiu. Pirmasis ir kol kas vienintelis Lietuvoje yra Žuvinto biosferos rezervatas, įsteigtas 2002 metais Žuvinto valstybinio rezervato, Žaltyčio botaninio-zoologinio ir Amalvo botaninio-zoologinio draustinių pagrindu, įgyvendinant tarptautinę biosferos pokyčių stebėsenos programą. Tai viena turtingiausių gamtine įvairove Lietuvos teritorijų, išsiskiriančių itin vertingu ir unikaliu gamtiniu kompleksu. Teritorijoje telkiasi retos ir nykstančios (tarp jų ir globaliai nykstančios) augalų ir gyvūnų rūšys bei mažai kur išlikę Lietuvoje šlapžemių augalų bendrijos ir buveinės. 

2011 metų birželio mėnesį Vokietijoje, vykusioje UNESCO tarybos sesijoje priimtas sprendimas dėl Žuvinto biosferos rezervato įtraukimo į Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos vietovė Pasauliniame UNESCO biosferos rezervatų tinkle. 

Biosferos poligonai Lietuvoje pradėti steigti 2004 metais ir šiuo metu jų yra 28. Daugiausiai poligonų įsteigta miškuose, siekiant išsaugoti svarbias miško ekosistemas ir išlaikyti paukščių populiacijas. Kiti biosferos poligonai įkurti upių slėnių ir agrarinio kraštovaizdžio ekosistemų išsaugojimui, žuvininkystės tvenkinių kryptingai priežiūrai, išlaikant svarbias populiacijas. Paskutinis biosferos poligonas įsteigtas vertingai Kuršių marių vandens ekosistemos išsaugoti. 

Biosferos rezervatų ir poligonų teritorijose vykdoma stebėsena ir atliekami moksliniai tyrimai turėtų padėti lengviau kontroliuoti ir prognozuoti ekosistemų pokyčius bei užtikrinti subalansuotą gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą.

Norėdami rašyti komentarus prisijunkite prie Ekologija.lt bendruomenės Prisujunk su Facebook  
© ekologija.lt, 2012. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai, komentarai ir pagalba - pagalba@ekologija.lt