Tapk Ekologija.lt bendruomenės nariu - Registruokis

Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios interneto portalo ekologija.lt taisyklės (toliau - taisyklės) nustato VŠĮ Kultūros idėjų institutas (toliau - Mes) informacijos ir paslaugų (toliau - paslaugos) teikimo interneto portale www.ekologija.lt (toliau – ekologija.lt) sąlygas bei tvarką, ir šių paslaugų vartotojų (toliau - jūs) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi ekologija.lt ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

2. Ekologija.lt aprašymas

2.1. Interneto portale ekologija.lt yra pateikiamos įvairios paslaugos: viešo pobūdžio informacija ir naujienos susijusios su aplinkosauga, ekologija ir atsakingu vartojimu, vieši diskusijų forumai, skelbimai, įmonių, prekių ir paslaugų katalogas, vidinio pašto bei kitos paslaugos.

2.2. Jūs turite teisę ekologija.lt esančiuose klubuose ir forumuose, organizuojamuose konkursuose ir pan. skelbti savo informaciją, nepažeisdami šių taisyklių sąlygų. Mes nekontroliuojame interneto portale ekologija.lt jūsų paskelbtos informacijos turinio ir jos šaltinio ir už ją neatsakome. Tačiau Mes pasiliekame teisę jūsų paskelbtą informaciją panaikinti iš interneto portalo ekologija.lt, jeigu ši informaciją prieštarauja šioms taisyklėms, Lietuvos Respublikos įstatymams ar pažeidžia teisėtus trečiųjų šalių interesus.

2.3. Tam tikros paslaugos ir galimybė naudotis visomis portalo teikiamomis funkcijomis galimi tik tinkamai užsiregistravus.

2.4. Tokiu atveju, Jūs esate pats atsakingas už teisingų savo duomenų pateikimą registracijos formose bei šių duomenų operatyvų atnaujinimą jiems pasikeitus.

2.5. Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, Jūs patys esate pats atsakingas už tokios įrangos įsigijimą.

2.6. Draudžiama ekologija.lt teikiamas paslaugas perleisti komerciniu pagrindu tretiesiems asmenims.

3. Draudžiama informacija

3.1. Interneto portale ekologija.lt griežtai draudžiama skelbti informaciją, kurioje kurstoma 1) tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; 2) platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją; 3) informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą; (4) pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus, (5) sudarytų komercinę paslaptį arba kitą slaptą informacija, (6) būtų įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu, (7) pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą (8) grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba (9) pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Taip pat draudžiama informacija apima, bet neapsiriboja: (10) programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis ekologija.lt ir/arba kitų tinklalapių saugumą, (11) prašymais arba reklama, (12) nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu, (13) privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuria kita privačia informacija ir (14) dvigubu publikavimu arba masiniu e-laiškų siuntinėjimu

3.2. Visa interneto portale ekologija.lt paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

3.3. Pastebėjusius draudžiamą informaciją interneto portale ekologija.lt, prašome nedelsiant informuoti apie tai ekologija.lt redakciją.

4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

4.1. Visos intelektinės teisės į prekių ženklą ekologija.lt bei interneto portale ekologija.lt esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso Mums, jeigu jame nenurodyta kitaip.

4.2. Autorinės teisės į ekologija.lt pateikiamą informaciją priklauso fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie yra nurodyti ekologija.lt interneto portale šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Ekologija.lt taip pat publikuoja trečių šalių medžiagą, tačiau negali garantuoti jų turinio tikslumo ir pagrįstumo.

4.3. Griežtai draudžiama ekologija.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be raštiško  VŠĮ Kultūros Idėjų Instituto darbuotojų sutikimo.
4.4.Dėl leidimo naudoti ekologija.lt skelbiamą medžiagą prašome kreiptis: redakcija@ozonas.lt Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti ekologija.lt kaip šaltinį - įdedant portalo logotipą ir aktyvią nuorodą į ekologija.lt.
4.5. Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (tekstus, nuotraukas, komentarus) portalo ekologija.lt redakcijai, Jūs suteikiate ekologija.lt autoriaus teises į visą šią informaciją. VŠĮ Kultūros Idėjų Institutas neprivalės atlyginti šios informacijos pateikėjui. Portalo ekologija.lt redakcija turi teisę publikuoti Jūsų pateiktą medžiagą ir informaciją neribotą laiką.

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Interneto portale ekologija.lt pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
5.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto portale ekologija.lt ir naudojasi paslaugomis per interneto portalą ekologija.lt, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą interneto portalo ekologija.lt tinklapiuose registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
a) apdorotume jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas portale ekologija.lt, paslaugų užsakymus;
b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavusi atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.
5.3. Ne asmeniniai jūsų duomenys, t.y., duomenys, susiję su jūsų interneto portale ekologija.lt ir (arba) pasinaudojus interneto portalu ekologija.lt, užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.
5.4. Mes neatskleisime trečiosioms šalims jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.
5.5. Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai jūs lankotės interneto portale ekologija.lt. Ši informacija jums palengvina naudojimąsi interneto portalu ekologija.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart juose lankantis, Jums nereikėtų į interneto portalą ekologija.lt iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.
5.6. Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto portale ekologija.lt esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.
5.7. Tvarkydami jūsų asmens duomenis interneto portale ekologija.lt, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
5.8. Pateikdami savo asmens duomenis ekologija.lt, jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi kaip išdėstyta šiose sąlygose.

6. Atsakomybė

6.1. Mes stengėmės užtikrinti pačią aukščiausią ekologija.lt administravimo paslaugų kokybę ir jame pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų Mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiama ekologija.lt paslauga.

6.2. Mes neatsakome už jūsų ekologija.lt interneto portale pateiktos informacijos, taip pat trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį, jo nekontroliuojame ir niekaip kitaip nedarome jam įtakos.

6.3. Tais atvejais, kai ekologija.lt interneto vartuose yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.

6.4. Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save /ar dėl kitų ekologija.lt informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis paslauga, Jūs privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir pats atsakote už savo asmeniniam kompiuterio apsaugą virusų.

6.5. Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

6.6. Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis ekologija.lt teikiamomis paslaugomis.

7. Paslaugų nutraukimas

7.1. Mes turime teisę neįspėję jūsų bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties nutraukti ekologija.lt interneto vartuose teikiamas atskiras arba visas paslaugas.

8. Pranešimai

8.1. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su ekologija.lt, informuokite apie tai ekologija.lt redakciją redakcija@ozonas.lt.

8.1. Visi Mūsų pranešimai dėl ekologija.lt naudojimo sąlygų pateikiami ekologija.lt interneto portale.

9. Taisyklių keitimas

9.1. Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai ekologija.lt interneto portale.  Jei Jūs naudositės ekologija.lt tinklalapiais po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

10. Taisyklių galiojimas

10.1. Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo ekologija.lt momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Mūsų rekvizitai:
VŠĮ „Kultūros idėjų institutas“
įm. k. 300125569
PVM mok. k. LT100004893416
Pašilaičių g. 12A-10, Vilnius
el.p.: info@ozonas.lt, redakcija@ozonas.lt
internete: www.ekologija.lt, www.ozonas.lt
Mob.tel. +370 699 37833, +370 614 45 723
© ekologija.lt, 2012. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai, komentarai ir pagalba - pagalba@ekologija.lt